AQVA Finlandin vesilaboratorio palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita ympäri Suomen

Vesilaboratoriomme toimii jatkuvassa yhteistyössä AQVA:n puhdistuspuolen kanssa. Tässä roolissa vesilaboratorion tehtävä on todentaa markkinoilla olevien ja valikoimaan hyväksyttävien tuotteiden suunniteltu teho ja toiminta sekä suorittaa laadunvalvontaa. Laboratorion toinen tärkeä tehtävä on tarjota tarkkoja ja nopeita vesianalyysejä asiakkaillemme. Analyysin tilaaminen, näytteen ottaminen ja toimittaminen laboratorioon on tehty helpoksi.

Vesilaboratoriomme tarjoaa korvaamattoman lisän vedenpuhdistustuotteiden ja suodattimien oheen. Se mahdollistaa asiakkaillemme täydellisen kattavan palvelun, joka pitää sisällään uuden suodattimen hankintaan liittyvän vedenlaatutiedon ja mahdollistaa tarkan- ja kustannustehokkaan suodattimen hankinnan. Samalla tarjoamme asiakkaillemme jatkuvan palveluyhteyden ammattilaisiimme suodattimen toiminnan ja kaivon mahdollisten kausivaihteluiden seurannan osalta.

AQVA:n vesilaboratoriossa käytetään uusinta tekniikkaa, jolla analysointi on tehty nopeaksi ja kustannustehokkaaksi. Bakteereita ei tänä päivänä enää viljellä maljoissa, vaan ne kasvatetaan puoliautomaattisilla kasvualustoilla, eikä raskasmetalleja enää pipetoida analysoitaviksi, vaan automatiikka hakee näytteet tutkittavaksi ja antaa tulokset tietokoneelle.

Laboratorion henkilökunnan tärkeä tehtävä on tulkita tuloksia ja ylläpitää laitteiden toimintaa, sekä auttaa asiakkaitamme välillä vaikeidenkin veden laatuhaasteiden tulkinnassa ja tutkimisessa.

Vesianalyysilla saat tietoa käyttö- ja juomavetesi mikrobiologisesta- ja kemiallisfysikaalisista ominaisuuksista ja  varmistut veden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Vesinäytteesi tulee postitse suoraan laboratorioomme, jossa se kirjataan heti ja analysointi aloitetaan samana päivänä. Analyysin valmistumisaika riippuu hieman sen tyypistä ja laajuudesta, mutta tyypillisesti noin viikon.

 

Image