Huolellisesti hiottu tuotekehitysprosessimme varmistaa tuotteiden korkean laadun. Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessimme on syntynyt suomalaisten vesien tutkimuksesta ja puhdistustarpeesta. Prosessi lähtee liikkeelle aina käytännön olosuhteista, jota verrataan vuosikausiemme kokemukseen vedenpuhdistustekniikoista. Tällä varmistetaan juuri oikeantyyppinen ja oikein mitoitettu puhdistusmenetelmä. Kehitysosaamisemme pitää sisällään niin haastavat joki- ja järvivedet kuin esipuhdistetut kunnalisvedet. Tämä luo kattavan tietopohjan tuotekehitystä varten. Maailmassa on kymmeniä ellei jopa satoja erilaisia puhdistustekniikoita, joista oikeiden yhdistelmien valitseminen varmistetaan huippuammattitaidollamme.

 

Image

1

Havaitaan puhdistuksen tarve.

Havainto voi syntyä omien tutkimusten, asiakaspalautteen tai tieteellisten tutkimusten kautta.

Image

Image

Valitaan luotettavat komponenttitoimittajat.

Selvitetään toimittajan laatusertifikaatit,  toimitusvarmuus, tuotantoketju ja eettisyys.

2.


3.

Testataan tuote.

Testataan tuotteen suorituskyky ja varmistetaan, että tuote sopii käyttötarkoitukseensa.

Image

Image

Tuotteen pilotointi.

Tuotteita annetaan valikoituihin koekäyttöolosuhteisin ja niiden suoristuskykyä seurataan käytännön olosuhteissa.

4.


5.

Tuotteen myyntiin hyväksyntä.

Ylläpidetään tuotteen seurantaa ja asiakaspalautteet ja havainnot tallennetaan.

Image