AQVA Finlandin periaatteet ja tavoitteet

Ymmärrys veden merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on kaiken toimintamme perusta. Vaikka meidän ei Suomessa tarvitsekaan murehtia veden riittävyydestä, sen laatu on tärkeää. Vesi on merkittävä osa ihmistä sekä jokapäiväistä elämäämme.

Suomalaisten asiantuntijoidemme vuosikymmenien kokemus vedenpuhdistuksesta sekä jatkuva halumme kehittyä takaavat tuotteidemme laadun ja helppokäyttöisyyden.

Me AQVAlla olemme omistautuneet luomaan ratkaisuja, joilla varmistamme veden korkean laadun ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteemme on, että sinä ja läheisesi voitte nauttia aina puhdasta vettä oikean määrän, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tuotteillamme mahdollistamme sinulle terveellisten, ekologisten ja kestävää kehitystä tukevien valintojen tekemisen jokapäiväisessä elämässäsi.

Image

Juha Aalto, toimitusjohtaja

Juha Aalto on pitkän linjan yrittäjä, joka ymmärtää niin B2B- kuin B2C-puolen tarpeet. Juhan työtä ohjaavat ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja läpinäkyvyys. Vedenpuhdistuksen ratkaisuilta vaaditaan koko ajan enemmän, joten markkinoiden huutoon vastatakseen Juha on sitoutunut hyödyntämään markkinajohtajien asiantuntemusta sekä suomalaista tutkimus- ja kehitystyötä.

"Yli 20 vuotta yrittäjänä on antanut selkeän vision siitä mitä asiakas tuotteiltaan ja palveluiltaan haluaa; tärkeimpiä ovat toimintavarmuus, huollettavuus ja hallussa pysyvät käyttökustannukset."

Image

Ilkka Hämäläinen, hallituksen puheenjohtaja

Kauppatieteiden tohtori Ilkka Hämäläinen on todellinen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen, jolla on laaja ymmärrys kasvavan yrityksen johtamisesta. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä LVI- ja rakennusalan suunnittelijoiden kanssa, minkä ansioista hän tuntee alan vaatimukset ja tarpeet. Ilkka on toiminut johdon konsulttina 70-luvulta lähtien ja hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat innovaatiojohtaminen, strategioiden luominen, kasvun generointi ja tieteellisen tiedon mahdollistavien uusien liiketoimintojen luominen. 

"Innovaatioajatteluni perustuu kattaviin kokemuksiini teknisenä suunnittelijana, energiaratkaisujen tutkijana ja kehittäjänä, ekonomistina, akateemisena innovaatiojohtamisen tutkijana, liikkeenjohdon konsulttina, yritysjohtajana ja yrittäjänä."

Image

Otto Manninen, vedenpuhdistus

"Otto Manninen on työskennellyt yli 20 vuotta vedenpuhdistuksen ja ympäristöystävällisten teknologioiden parissa. Hän on kartuttanut kokemusta vedenpuhdistuksesta kansainvälisissä organisaatioissa, joiden kautta hän on päässyt työskentelemään useissa Afrikan ja Euroopan maissa. AQVAn vesilaboratorionkin toimintaa kehittäneellä Otolla on vahva kokemus tuotekehityksestä sekä teollisuuden, kemian ja biokemian laboratoriosta.

"Afrikassa toisistaan poikkeavat kaupunki-, kaivo- ja luonnonvesistökohteet ovat edellyttäneet laajaa perehtymistä erilaisiin vedenpuhdistusmenetelmiin. Osaamiseni oli helposti siirrettävissä Suomeen, joskin vedenpuhdistushaasteet ovat tavallisesti helpommin ratkaistavissa ja tarpeet painottuvat hieman eri tavalla."

Olemme valmiina palvelemaan

Image