AQVA:n vedenpuhdistustuotteet kehitetään valikoimaamme asiakkaiden toiveita ja palautetta kuunnellen. Tuotteet voivat olla kustannuksiltaan edullisia, mutta samalla tehokkaita. Oikein rakennetuilla tuotteilla voidaan täsmähoitaa veden epäpuhtaudet sekä välttää ylimitoitetut laitteistot – ja laskut.

Vedenpuhdistuksemme myynti- ja asiakaspalvelu on jatkuvassa yhteydessä tekniseen ja toiminnalliseen puoleemme, mikä on ensiarvoisen tärkeää kattavan osaamisen ja palvelun saavuttamiseksi. Yhä laajeneva tuotevalikoimamme antaa meille valmiudet auttaa asiakkaitamme mitä erillaisemmissa tarpeissa.

Voimme vesilaboratoriomme, vedenpuhdistuksen ja asiakaspalvelun yhteistoiminnan ansioista tarjota asiakkaillemme aina yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua.

Suodatustavat

Image

Adsorptiosuodattimet. Aktiivihiili: rakeinen, kuitu tai bituminen puriste

Adsorptiosuodattimilla sidotaan tiettyjä aineita adsorptiomassan pintaan, jolloin vedestä voidaan poistaa hajua, makua, väriä, orgaanisia yhdisteitä ja useita radioaktiivisia isotooppeja. Tietyillä aktiivihiilen laaduilla voidaan poistaa myös radonia ja raskasmetalleja, sekä jossain määrin mm. antibiootti-, lääke- ja hormonijäämiä.

Ioninvaihtomassat

Ioninvaihdolla voidaan sitoa tietyt ionimuotoiset yhdisteet yleensä orgaaniseen ioninvaihtohartsiin. Massat jaetaan kationi- ja anioninvaihtomassoihin, sekä sekamassoihin. Yhdistelmämassoilla voidaan päästä laajempaan puhdistustehoon. Poistettavat ionit ”vaihtuvat” haitattomiin ioneihin, kuten natriumiin tai kloridiin. Ioninvaihtosuodattimia käytetään esimerkiksi pelkistetyn raudan, mangaanin, nitraatin ja uraanin poistoon, sekä kovuussuolojen vähentämiseen.

Juomavedenpuhdistuksessa ioninvaihtomassoja käytetään yleensä tehostamaan aktiivihiilen toimintaa.

Image
Image

Kdf hapetus-pelkistys

Hapetus-pelkistysreaktio on kemiallinen reaktio, jossa yksi tai useampi elektroni siirtyy kokonaan tai osittain atomilta toiselle. Reaktion avulla haitalliset epäpuhtaudet muutetaan harmittomiksi reaktiotuotteiksi. Menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi mikro-organismeja, leviä, klooria, rikkivetyä ja raskasmetalleja (alumiini, arseenin, kadmiumin, raudan, lyijyn, elohopean, jne.) vastaan.

Ultrasuodatus

Ultrasuodatus on mekaaninen suodatusmenetelmä, jossa suodatettava liuos johdetaan puoliläpäisevän pinnan läpi syöttöpaineella. Suodatus poistaa partikkelimuotoiset yhdisteet ja hippuset ja takaa tuotetun veden hygieenisen laadun bakteerien, alkueläinten ja levien suhteen, poistaen eloperäisiä yhdisteitä. Tyypillinen seulakoko on 0,01μm (0,0001 millimetriä), kun esimerkiksi pienimmät bakteerit ovat kooltaan noin 0,2μm.

Image
Image

Käänteisosmoosi

Käänteisosmoosilla poistetaan epäpuhtauksia puoliläpäisevän kalvon läpi, veden paineen avulla. Menetelmä takaa veden hygieenisen laadun bakteerien, alkueläinten, levien ja myös virusten suhteen. Koska käänteisosmoosimenetelmä poistaa vedestä myös lähes kaikki mineraalit, suolat, orgaaniset aineet, metallit ja raskasmetallit sekä kaikki mikrobit, on sen jälkeen vesi puhtaudeltaan lähestulkoon tislatun veden tasoista. Seulakoko on 0,0001μm (0,0000001 millimetriä).